AKTUALNOŚCI

14 listopada 2014
Szlakiem kolorowych karpi w Dolinie Baryczy - regulamin

Ruszamy z wyjątkowym przedsięwzięciem, którego założeniem jest stworzenie atrakcyjnego turystycznie szlaku karpiowego

 

mala fotka

Ruszamy z wyjątkowym przedsięwzięciem, którego założeniem jest stworzenie atrakcyjnego turystycznie szlaku karpiowego, który będzie promował region rozpoznawalny głównie dzięki stawom hodowlanym oraz unikatowej przyrodzie bogatej w siedliska chronionych prawnie gatunków ptaków. W tym celu Organizator przygotował 20 obiektów przestrzennych w kształcie karpia, które mają zostać rozmieszczone na stałe w charakterystycznych lokacjach – miejscach atrakcyjnych turystycznie (zalewach, parkach, przy obiektach zabytkowych, centrach turystycznych) reprezentujących najlepsze wartości obszaru Doliny Baryczy.

Najmłodsi mieszkańcy Doliny Baryczy, przygotowali prace zgodnie z kategoriami wskazanymi w regulaminie:

(prace pojawią się po kliknięciu w miejsce, które posłużyło jako inspiracja)

Gmina Cieszków

- kościół w Trzebicku

- kościół w Cieszkowie

Gmina Krośnice

- Krośnicka Kolej Wąskotorowa

Gmina Milicz

- ścieżka rowerowa trasą kolejki wąskotorowej Sułów – Grabownica

-  ostoja konika polskiego

- gajówka w Rudzie Milickiej

- grobla między Stawnem a Nowym Grodziskiem

- pałac Maltzanów w Miliczu

Gmina Odolanów

- Park Natury

Gmina Przygodzice

- Antonin pałac książąt Radziwiłłów

- gniazdo bociana „Przygoda”

Gmina Sośnie

- stanica Biały Daniel

- pałac w Mojej Woli

Gmina Twardogóra

- kościół św. Trójcy

- pałac w Goszczu

Gmina Żmigród

- zespół parkowo –pałacowy (Baszta/ Ruiny)

- kościół pw. Świętej Trójcy w Żmigrodzie

Artyści, którzy chcą wziąć udział w konkursie postępują według poniższych zasad:

1.    Uczestnik zgłasza do udziału w Konkursie reprodukcję projektu / projektów w postaci pliku / plików w formacie JPG, 300 DPI (jeden plik nie powinien przekraczać 5 Mb,)

2.       W nazwie pliku należy umieścić kolejno: imię i nazwisko autora, nazwę wybranej lokacji.

3.       Na Konkurs można nadesłać maksymalnie 9 projektów – po 3 propozycje na 3 wybrane lokacje.

4.   Kartę zgłoszeniową wraz z reprodukcją projektu należy przesyłać drogą mailową na adres: partnerstwo@nasza.barycz.pl

5.        W treści maila powinno się znajdować imię i nazwisko autora, adres do korespondencji oraz telefon kontaktowy.

 

Terminy:

1.       Nadsyłanie prac: 1 - 30 listopada 2014

2.       Obrady komisji konkursowej: 1, 2 grudnia 2014

3.       Ogłoszenie wyników: do 5  grudnia 2014

4.       Realizacja zwycięskich projektów: 8 – 20 grudnia

Ważne dokumenty:

 Regulamin

Karta Zgłoszeniowa 

Szkic karpia

Figura przestrzenna na której zostanie wykonany gotowy projekt

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja finansowana w ramach działania Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki zapewniający inwestycje w zrównoważone rybołówstwo Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" , współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij