Aktualności

Wstępne podsumowanie wdrażania strategii dla Doliny Baryczy

W dniu 12.02 br. odbył się coroczny warsztat refleksyjny dotyczący stanu wdrażania na terenie gmin (Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra, Żmigród) Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla Doliny Baryczy na lata 2016-2024.

 

Spotkanie połączyliśmy z konsultacjami lokalnych kryteriów wyboru do kolejnych strategii dla dolnośląskiej i wielkopolskiej części Doliny Baryczy oraz do opracowywanej rybackiej strategii rozwoju.

Na zaproszenie Stowarzyszenia PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy w spotkaniu w Miliczu uczestniczyli beneficjenci środków, członkowie Rad, Zarządów, Komisji Rewizyjnych działających na rzecz Doliny Baryczy obu LGD (PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy i Wielkopolskie Partnerstwo dla Doliny Baryczy) oraz przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.


 • Realizacja rzeczowa i finansowa dwufunduszowej (PROW i PO RIM) LSR (2026-2024)
  ZŁOŻONO: 311 wniosków , w tym 12 grantowych (na 111 grantów) na kwotę 38 589 804,41 zł
  WYBRANO: w limicie na kwotę 30 350 099,16 zł
  ROZLICZONO: 118 projektów na kwotę 19 911 908,80 zł (76%)
  W REALIZACJI (do 06.2024): 62 projekty na kwotę 8 467 871,00 zł (24 %)


 • Wspartych zostało: 115 (biznes), 8 (jednostki gminne) miejsc pracy na co przeznaczono 61% budżetu, w tym 29 miejsc pracy dla osób (do 25 r. ż. oraz 50+) – wsparte zostały usługi i produkty lokalne w tym rybactwo, przetwórstwo owoców i warzyw, usługi turystyczne tj. gastronomia, noclegi, edukacja lokalna, wypożyczalnie sprzętu, a także branże okołoturystyczne: fotograficzne, transportowe, usługi rekreacyjne


 • Blisko 1/3 wybranych projektów uwzględniała adaptację do zmian klimatu w zakresie zastosowanie OZE (głównie fotowoltaika, pompy ciepła), w trakcie realizacji jest 11 pilotażowych grantów na zastosowanie w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury w miejscach publicznych

 • W ramach grantów i projektów turystycznych na terenie 8 gmin Doliny Baryczy kompleksowo zmodernizowano: szlaki piesze i rowerowe wraz z przekierowaniem do oferty turystycznej, powstaniem miejsc rowerowych i postojowych, opracowano 8 spacerów w audioprzewodnikiem. W trakcie realizacji jest modernizacja 5 ścieżek  przyrodniczych oraz kompleksowa modernizacja szlaku kajakowego Doliny Baryczy wraz z budową infrastruktury

 • W ramach grantów edukacyjnych wsparto już ponad 570 wyjazdów do oferty lokalnych ośrodków edukacyjnych, w których uczestniczyło blisko 18 000 uczniów oraz seniorów z 8 gmin Doliny Baryczy – kolejne realizowane są do 03.2024

 • W ramach grantów dla kultury zakupiono nowe instrumenty i stroje. Zostało 10 formacji muzycznych – zespołów tanecznych, kapel i orkiestr działających przy Gminnych Ośródkach Kultury

 • W ramach projektów własnych LGD zrealizowała szereg kompleksowych działań promocyjnych m.in.: produkcja filmu Poznaj Dolinę Baryczy, wydanie przewodnika Odkryj Dolinę Baryczy, koordynacja i promocja 8 edycji Dni Karpia (dnikarpia.barycz.pl), 8 edycji mapek turystycznych, organizacja lokalnych, krajowych i zagranicznych wizyt studyjnych dla partnerów, utrzymanie i modernizacja stron internetowych: dolinabaryczy.travel (www.dolinabaryczy.travel) – strona promocyjna (PL, DE, EN), koordynacja i prowadzenie 8 edycji certyfikacji Dolina Baryczy Poleca wraz z coroczną aktualizacją bazy producentów i usługodawców lokalnych (www.dbpoleca.barycz.pl), koordynacja i wsparcie realizacji Programu Edukacji dla Doliny Baryczy i Klimatu (www.edukacja.barycz.pl), w tym organizacja szkoleń, wydanie gier oraz materiałów edukacyjnych przekazanych do szkół i ośrodków edukacji pozaszkolnej. W trakcie jest realizacja opracowania Międzygminnego Planu Adaptacji do zmian klimatu (MGPA) oraz pilotażowe szkolenia dla mieszkańców

Wszyscy uczestnicy spotkania potwierdzali wnioski z ewaluacji LSR, że przyjęte kierunki działań wpływają na wybór projektów dobrze przygotowanych i budujących wspólną markę Doliny Baryczy, a tym samym przyczyniając się do wzrostu potencjału gospodarczego, atrakcyjności i rozpoznawalności Doliny Barycz wśród jej mieszkańców i turystów – co było i nadal będzie celem wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju.

Uczestnicy spotkania przeanalizowali dotychczas obowiązujące lokalne kryteria wyboru, w rzeczowych dyskusjach zaproponowano niewielkie zmiany, które wkrótce w ramach konsultacji kryteriów do nowych strategii zostaną upublicznione.

Pierwsze nabory wniosków w ramach kolejnych strategii dla dolnośląskiej i wielkopolskiej części Doliny Baryczy planowane są nie szybciej niż pod koniec 2024 r.

Szczegółowe informacje w prezentacji - dostępnej w załączniku.


Załączniki do artykułu:
Warsztat refleksyjny_2024-02-12_www( Warsztat refleksyjny_2024-02-12_www.pdf 9648 kB )Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja finansowana w ramach działania Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki zapewniający inwestycje w zrównoważone rybołówstwo Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" , współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij