Aktualności

2,5 mln euro z przeznaczeniem na wdrożenie lokalnej strategii dla dolnośląskiej części Doliny Baryczy

Mamy to - 2 462 500 euro - z przeznaczeniem na wdrożenie lokalnej strategii dla dolnośląskiej części Doliny Baryczy (LSR).

 

Podpisanie umowy pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego reprezentowanym przez Grzegorza Macko - Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego a Stowarzyszeniem PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy reprezentowanym przez Ingę Demianiuk- Ozga –Prezes, Jana Bernackiego – Skarbnika oraz Joannę Monastyrską - Sekretarz Zarządu, miało miejsce 09.01.2024 we Wrocławiu.

Strategia skierowana jest do mieszkańców, organizacji, przedsiębiorców i samorządów z obszaru: Gmina Cieszków, Gmina Krośnice, Gmina Milicz, Powiat Milicki, Gmina Twardogóra, Gmina Żmigród i wdrażana będzie w ramach środków z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2023-2027.

Realizacja strategii odbywać się będzie poprzez wybór projektów oraz realizację operacji własnych.

Cele strategii ukierunkowują wydatkowanie środków za rozwój potencjału turystycznego, społecznego i gospodarczego w szczególności na działania edukacyjne, adaptacyjne do zamian klimatu, wsparcie aktywności społecznej oraz powstawanie i rozwoju produktów, usług lokalnych w tym zagród edukacyjnych i agroturystyki – tym samym promocja i rozwój unikatowej Doliny Baryczy nadal może być kontynuowana.

Przypominamy, że dla wielkopolskiej części Doliny Baryczy tj. Gmina i Miasto Odolanów; Gmina Przygodzice; Gmina Sośnie wielofunduszowa LSR wdrażanie będzie za pośrednictwem Wielkopolskie Partnerstwo dla Doliny Baryczy.

Dzięki porozumieniu i funkcjonowaniu dwóch LGD oraz wdrażaniu bliźniaczych lokalnych strategii – dla części dolnośląskie i wielkopolskiej, środków na realizacje celów jest więcej niż w przypadku jednej LGD. Każdy z obszarów oraz podmiotów ubiegających się o środki obsługiwany będzie przez właściwe ze względu na siedzibę Urzędy Marszałkowskie.

Zgodnie z przyjętym przez MRiRW -  harmonogramem realizacji celów WPR  – nabór wniosków na wdrażanie LSR rozpocznie się nie prędzej niż we wrześniu 2024 r.


ZOBACZ UMOWĘ RAMOWĄ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja finansowana w ramach działania Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki zapewniający inwestycje w zrównoważone rybołówstwo Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" , współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij