AKTUALNOŚCI

05 listopada 2014
Ogłaszamy nabór kandydatów na stanowisko referenta ds. promocji i informacji

Nabór trwa do 14 listopada 2014.

 

 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

specjalista/ referent ds. promocji i informacji – pracownika w wymiarze 1 etatu.

(Na stanowisko referenta zatrudniona może być osoba nie posiadająca wymaganych kwalifikacji ale posiadająca wystarczające do realizacji zadań doświadczenie zawodowe, umożliwiające realizację zakresu zadań spośród zadań określonych dla specjalisty).

Oferty należy złożyć lub przesłać (decyduje data wpływu) na adres biura Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” pl. Ks.E.Waresiaka 7, 56-300 Milicz.

Oferta powinna zawierać:

1. list motywacyjny
2. CV
3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach
5. dokumenty potwierdzające staż pracy

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko specjalista/ referent ds. promocji i informacji” w terminie do 14.11.2014 r.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
e-mail: partnerstwo@nasza.barycz.pl
tel. 71 38 30 432
Biuro czynne: poniedziałek – piątek,t w godz. 8.00- 16.00

W razie pytań prosimy o kontakt z naszym biurem (p. Beata Kaczmarek).

Informacja o przebiegu i wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie www.nasza.barycz.pl

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja finansowana w ramach działania Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki zapewniający inwestycje w zrównoważone rybołówstwo Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" , współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij