Aktualności

Komunikat dla firm obsługujących ruch kajakowy

Szanowni Państwo,

dziękujemy za udział w ostatnich spotkaniach oraz za wszystkie przekazane przez Państwa uwagi dot. organizacji oferty szlaku kajakowego.

Zaproponowane rozwiązania dotyczące funkcjonowania szlaku i przystani kajakowej, w tym odpłatności za możliwość wjazdu na jej teren, były od ponad 2 lat zapowiadane i szeroko konsultowane – zaproponowane rozwiązania organizacyjne są optymalną, w ramach budżetu projektu, odpowiedzią na zidentyfikowane problemy.

Rozumiemy, że argument ilości kajaków, którymi Państwo jako firmy dysponujecie nie został wzięty pod uwagę. Jednak jako partnerzy byliście Państwo od 2 lat proszeni o identyfikację ilości kajaków czy propozycję zróżnicowania stawek wg tego kryterium. Żaden taki wniosek jako konkretna propozycja na żadnym ze spotkań nie została sformułowana.

Uwagi części środowiska kajakowego od czasu przekazania (w dn. 11.04.2024) cennika i projektu regulaminu oraz schematu organizacji ruchu na przystani, dotyczyły głównie opłat, które nie powinny być w ogóle pobierane lub są za wysokie, jednak nie wskazaliście Państwo alternatywy dla proponowanych stawek czy poboru opłat. Dziś każda zmiana systemu pociąga za sobą kolejne bardzo duże koszy.

Na dzień dzisiejszy opłat nie jesteśmy w stanie uniknąć. Zaplanowany cennik ma pomóc zgromadzić środki na ubezpieczenie, utrzymanie porządku (wywóz odpadów w 6 punktach), udostepnienie toalet (typu Toi-toi - 5 lokalizacji + stacjonarna Milicz) oraz realizację prac związanych z udostępnieniem i utrzymaniem infrastruktury (koszenie, energia elektryczna, wynagrodzenia pracowników, ubezpieczenie, drobne prace remontowe). Są to realne koszty – na które nie zostały przewidziane środki w budżetach Gmin czy Stowarzyszania. Tym samym pobór opłat jest niezbędny do zachowania trwałości projektu i utrzymania inwestycji, która pozwala Państwu w sposób zorganizowany, bezpieczny prowadzić działalność, a PGK prowadzić powierzone prace.

Rozumiemy, że każda zmiana sytuacji i wprowadzenie nowych rozwiązań bywa trudne. Ze strony Stowarzyszenia oraz PGK został wykonany ogromny wysiłek organizacyjny i finansowy by przystań udostępnić do majówki. Zdajemy sobie sprawę, że adaptacja do nowej sytuacji jest procesem, który wymaga czasu. Wobec powyższego, w najbliższym czasie nie planujemy zmian w sposobie naliczania opłat.

Chętnie wrócimy do tematu, jednak teraz – w przeddzień wzmożonego ruchu turystycznego w Dolinie Baryczy – nie chcemy robić kolejnego zamieszania.

Liczymy, że wprowadzenie opłat i decyzję o korzystaniu z oferty przystani ureguluje ruch i zmniejszy problematyczny tłok. Zgodnie z Państwa zapowiedzią, będziecie proponować inne odcinki szlaku lub będziecie wskazywać darmowe miejsca parkowania. Oczywiście, zapraszamy do współpracy i przekazywania informacji o możliwości korzystania również z odpłatnego parkingu. Wybór pozostawmy turystom.

W zakresie stanu prac remontowych na szlaku (pomosty, tablice, wiata) - Wykonawca zadeklarował zakończenie realizacji pomostów, w tym przy przystani do 1.05.2024 r.[AK1]  Planowany odbiór całości prac to 10.05.24, jednak zgodnie z umową termin ten może ulec zmianie, ze względu na ograniczone dostępy do infrastruktury spowodowane siłą wyższą (warunki atmosferyczne i hydrologiczne). Ze względu na wysoki poziom lub zmianę biegu rzeki (podmycia) na dziś zdemontowane zostały zagrażające bezpieczeństwu części pomostów w lokalizacjach: ostoja konika polskiego, grodzisko Kaszowo, nie zostały również odtworzone pomosty przy Jazie Bolko,  w Nowym Zamku (brak schodów), przy Jazie Niezgoda, przy moście w Rudzie Żmigrodzkiej.

Niestety nie mamy możliwości odebrania pomostów częściowo, nie mamy też możliwości ograniczenia dostępu do rzeki, dlatego bardzo prosimy o poinformowanie o nadal trwającym remoncie infrastruktury swoich klientów. Prosimy o uwzględnienie braku pomostów ww. lokalizacjach przy planowaniu spływów. Na szlaku należy zachować wszelką ostrożność, a korzystanie z infrastruktury odbywa się na odpowiedzialność korzystających ze szlaku.

Drodzy Państwo, tylko współpracując możemy sprawić, że korzystanie z oferty szlaku będzie lepiej zorganizowane, bezpieczne, szlak będzie czystszy, a korzystający będą mieli dostęp do toalet. Pamiętajmy też, że zadowoleni klienci to tacy, którzy wracają lub polecają ofertę innym – dziś wszyscy możemy o to zadbać. Pomimo zmian organizacyjnych zapraszamy do korzystania z oferty szlaku.  Jesteśmy otwarci na dalszą współpracę i wszelkie konstruktywne uwagi.


 [AK1]Podobno właśnie został pomalowany
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja finansowana w ramach działania Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki zapewniający inwestycje w zrównoważone rybołówstwo Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" , współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij