Aktualności

XXX Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”, Uchwałą XX/54/20 z dn. 28.12.2022
zwołuje XXX Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w dniu
 19 stycznia 2022 r. (czwartek) godz. 13.00
na terenie ośrodka Biały Daniel w Moja Wola gm. Sośnie.

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie XXX Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
  2. Informacja Zarządu o ilości członków.
  3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.
  4. Stwierdzenie quorum (w przypadku braku quorum Przewodniczący wyznacza drugi termin posiedzenia, na nie wcześniej niż 15 min. po stwierdzeniu braku quorum).
  5. Zatwierdzenie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy.
  7. Informacja na temat warunków dostępu do środków oraz powołania Stowarzyszenia Wielkopolskie PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy
  8. Informacja na temat zakresu i przygotowania LSR – podsumowanie konsultacji, harmonogram działań.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie XXX Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków

 

Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia, że dokumenty będące przedmiotem XXX Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dostępne są w biurze Stowarzyszenia oraz na stronie www.nasza.barycz.pl.

Ewentualne uwagi do treści uchwał prosimy składać na adres partnerstwo@nasza.barycz.pl do dnia 17.01.2023r.

 

 

Bezpośrednio po zakończeniu Zgromadzenia (ok. godz. 14:30) zwołane zostało

Walne Założycielskie Zebranie Stowarzyszenia Wielkopolskie PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy.

 

Obecni członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy mogą zostać członkami założycielami Stowarzyszenia Wielkopolskie PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy, po złożeniu deklaracji przystąpienia i złożenie podpisu na liście.

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja finansowana w ramach działania Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki zapewniający inwestycje w zrównoważone rybołówstwo Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" , współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij