Aktualności

XXXI Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków PARTNERSTWA dla Doliny Baryczy

 

Szanowni Państwo
Członkowie Stowarzyszenia PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy

 

Zarząd Stowarzyszenia PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy, Uchwałą XXIV/67/23 z dn.09.05.2023

zwołuje XXXI Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
w dniu 30 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 14 w CETS ul. Sanatoryjna 19 Krośnice

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXI Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy - Prezes Zarządu
 2. Informacja Zarządu o ilości członków, w tym o ilości osób skreślonych z listy członków.
 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.
 4. Stwierdzenie quorum (w przypadku braku quorum Przewodniczący wyznacza drugi termin posiedzenia, na nie wcześniej niż 15 min. po stwierdzeniu braku quorum).
 5. Zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za 2022 rok
 7. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej (wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2022 (XXXI/153/23)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium (XXXI/154/23)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej (XXXI/155/23)
 11. Prezentacja i przyjęcie zmian w Statucie (XXXI/156/23)
 12. Prezentacja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla Dolnośląskiej części Doliny Baryczy na lata 2021 – 2027 (XXXI/157/23)
 13. Uzupełnienie składu Organu Decyzyjnego – Rady (XXXI/158/23)
 14. Wolne wnioski
 15. Zamknięcie XXXI Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy.

 

Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia, że dokumenty będące przedmiotem XXXI Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia, dostępne są w biurze Stowarzyszenia oraz na stronie www.nasza.barycz.pl poniżej niniejszego artykułu.

Ewentualne uwagi do treści uchwał prosimy składać na adres partnerstwo@nasza.barycz.pl do dnia 25.05.2023r.

Zapraszamy do udziału w pracach Organu Decyzyjnego- Rady członków Stowarzyszenia poniżej 25 roku życia, niebędących związanymi grupa interesów sektora publicznego (tj. niebędącej reprezentantem gminy, zatrudnionej w JST, niebędącej radnym, sołtysem).

Wzór- Formularz zgłoszeniowego na członka Organu Decyzyjnego - Rady Stowarzyszenia PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy znajduje się w załącznikach do niniejszego artykułu.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do wypełnienia krótkiej ankiety badającej potrzeby mieszkańców Doliny Baryczy w zakresie aplikowania o środki na rozwój przedsiębiorczości i gospodarstw rolnych w ramach tworzonej obecnie strategii na lata 2023-2027. Link do ankiety dostępny jest TUTAJ.

 

 

 

W imieniu Zarządu

 

Inga Demianiuk Ozga - Prezes Zarządu
 Stowarzyszenia PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja finansowana w ramach działania Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki zapewniający inwestycje w zrównoważone rybołówstwo Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" , współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij