Aktualności

XXIX Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy"

Zarząd Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" zaprasza członków organizacji na XXIX Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie

 

Posiedzenie odbędzie się w dn. 07.07.2022 (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej na parterze Starej Rzeźni - Miejsce Spotkań ul. Szewska 1 b, w Miliczu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXIX Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” - Prezes Zarządu
 2. Informacja Zarządu o ilości członków, w tym o ilości osób skreślonych z listy członków.
 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.
 4. Stwierdzenie quorum (w przypadku braku quorum Przewodniczący wyznacza drugi termin posiedzenia, na nie wcześniej niż 15 min. po stwierdzeniu braku quorum).
 5. Zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za 2021 rok
 7. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej (wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2021 (XXIX/149/22)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium (XXIX/150/22)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej (XXIX/151/22)
 11. Wolne wnioski
 12. Zamknięcie XXIX Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

 

Bezpośrednio po zamknięciu obrad Walnego Zgromadzenia zapraszamy na spotkanie informacyjno- konsultacyjne w temacie:

 1. Wdrażanie LSR w 2022 i 2023 r. harmonogram prac i naborów
 2. Ewaluacja LSR - harmonogram
 3. Realizacja planu komunikacji w zakresie opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego z różnych funduszy
  w perspektywie 2021- 2027 - informacja o zaawansowaniu prac, informacja Zarządu na temat planowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia.

 

Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia, że dokumenty będące przedmiotem XXIX Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia, dostępne są w biurze Stowarzyszenia oraz na stronie www.nasza.barycz.pl poniżej niniejszego artykułu

Ewentualne uwagi do treści uchwał prosimy składać na adres partnerstwo@nasza.barycz.pl) do dnia 04.07.2022r.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja finansowana w ramach działania Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki zapewniający inwestycje w zrównoważone rybołówstwo Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" , współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij