Aktualności

Warsztat refleksyjny w dn. 20.02.2023

Zarząd Stowarzyszenia PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy zaprasza na WARSZTAT REFLEKSYJNY

 

Zarząd Stowarzyszenia PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy zaprasza na WARSZTAT REFLEKSYJNY
w dniu 20.02.2023 r. (poniedziałek) w godz. 10.00 – 14.00 (rejestracja uczestników od godz. 9.45)
 w Restauracji „Hubertówka” w m. Nowy Zamek 8B w gm. Milicz.

 

Warsztat dotyczył będzie:

  • podsumowania wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność (LSR) dla Doliny Baryczy na lata 2016-2022(+2) – prezentacja ewaluacji, wnioski z wdrażania,
  • prezentacji potrzeb mieszkańców zidentyfikowanych w ramach badań ewaluacyjnych, warsztatów i spotkań tematycznych,
  • prezentacji zakresu działań zaplanowanych na lata 2022-2024, a także informacji na temat zakresu i harmonogramu opracowania LSR na okres 2021-2027 z uwzględnieniem roli zespołów roboczych dla części dolnośląskiej i wielkopolskiej.

 

Do udziału w warsztacie a także w pracach zespołów roboczych zapraszamy beneficjentów środków – przedsiębiorców, podmioty publiczne, grantobiorców (NGO), członków LGD, mieszkańców obszaru oraz gości
z UMWD, innych LGD. Spotkanie odbędzie się w formule prezentacyjno – warsztatowej. Na zakończenie proponujemy ciepły lokalny posiłek.


Państwa obecność, opinie, uwagi są bardzo cenne i niezbędne do dalszego planowania działań dla Doliny Baryczy.

 

W celu zebrania szerszej opinii i wejście w tematykę prosimy o wypełnienie ankiety monitorującej on- line (czas wypełnienia ok. 10 min), dostępnej jest pod adresem: http://projekty.barycz.pl/ankieta-monitorujaca-2023

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami będącymi punktem wyjścia w dyskusji. 

  1. Wyniki raportu z ewaluacji zewnętrznej, która została przeprowadzona w 2022 r. i obejmowała lata 2016-2021, pełna treść raportu dostępna jest pod linkiem: http://projekty.barycz.pl/raport-z-ewaluacji-zewnetrznej-lsr-na-lata-2014-2022-1533
  2. Wyniki ewaluacji wewnętrznej dot. wdrażania LSR w 2022 r. Projekt sprawozdania z wdrażania LSR za 2022 r. dostępny jest pod linkiem: http://projekty.barycz.pl/projekt-sprawozdania-z-realizacji-lsr-za-2022-1539, a wyniki ankiety monitorującej zostaną przesłane do Państwa przed warsztatem.
  3. Ponadto przedmiotem dyskusji będą wyniki badania ankietowego dot. kierunków rozwoju obszaru. Identyfikacja słabych i mocnych stron dla przyszłej perspektywy w Dolinie Baryczy. Podsumowanie diagnozy w kontekście wiedzy nt. możliwych do wsparcia zakresów/celów.

 

Prosimy o potwierdzenie Państwa uczestnictwa w warsztacie do 16.02.2023 r. (czwartek) do godz. 16.00, drogą telefoniczną lub mailową. Osoby do kontaktu ww. sprawie: Ewelina Chudzińska- Snażyk- specjalista ds. wdrażania i monitoringu, zastępca dyrektora biura, tel. 71 383 04 32 w. 22, kom. 535 999 187 lub Magdalena Walczak, referent ds. wdrażania i monitoringu, tel. 71 383 04 32, e-mail: partnerstwo@nasza.barycz.pl.
Załączniki do artykułu:
Zaproszenie - warsztat refleksyjny w dn. 20.02.2023( Zaproszenie - warsztat refleksyjny w dn. 20.02.2023.pdf 548 kB )Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja finansowana w ramach działania Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki zapewniający inwestycje w zrównoważone rybołówstwo Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" , współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij