Aktualności

Po warsztacie refleksyjnym

W dn.  20.02.2023 r. (poniedziałek) w godz. 10.00 – 14.00  w Restauracji „Hubertówka” w m. Nowy Zamek 8B w gm. Milicz odbył się coroczny tzw. warsztat refleksyjny mający na celu podsumowanie wrdażanie LSR w 2022 r.

Warsztat dotyczy:
  • podsumowania wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność (LSR) dla Doliny Baryczy na lata 2016-2022(+2) – prezentacja ewaluacji, wnioski z wdrażania,
  • prezentacji potrzeb mieszkańców zidentyfikowanych w ramach badań ewaluacyjnych, warsztatów i spotkań tematycznych,
  • prezentacji zakresu działań zaplanowanych na lata 2022-2024, a także informacji na temat zakresu i harmonogramu opracowania LSR na okres 2021-2027 z uwzględnieniem roli zespołów roboczych dla części dolnośląskiej i wielkopolskiej.

 

Do udziału w warsztacie zaprosiliśmy beneficjentów środków – przedsiębiorców, podmioty publiczne, grantobiorców (NGO), członków LGD, mieszkańców obszaru oraz gości z UMWD, innych LGD. Spotkanie odbyło się w formule prezentacyjno – warsztatowej z udziałem 32 osób.Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami związanymi z warsztatem oraz prezentacją ze spotkania:

Załączniki do artykułu:
!!!Warsztat refleksyjny_2023-02-20 end( Prezentacja z warsztatu w dn. 24.02.2023.pdf 7175 kB )Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja finansowana w ramach działania Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki zapewniający inwestycje w zrównoważone rybołówstwo Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" , współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij