Aktualności

Konferencja z okazji Święta Rybaka - 28 - 30.06.23

W dniach 28-30 czerwca 2023 r. odbyła się we Wrocławiu Konferencja z okazji Święta Rybaka. Współorganizatorami byli: Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Baryczy oraz Związek Producentów Ryb - Organizacja Producentów w konsorcjum. Patronat honorowy nad Obchodami objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Robert Telus.

W konferencji licznie uczestniczyli członkowie Związku Producentów Ryb oraz zaproszeni goście, m.in.: Adam Sudyk z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr Anna Wiśniewska - Dyrektor Departamentu Usług Wodnych w PGW Wody Polskie,  prof. IRS dr hab. inż. Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke - Wicedyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie ds. Naukowych, Piotr Walkowski - Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Jakub Roszuk - Przewodniczący Zespołu ds. Śródlądowej Gospodarki Rybackiej i Wędkarskiej przy MRiRW, Mateusz Bukowski - Dyrektor Wielkopolskiego OR ARiMR, dr inż. Andrzej Lirski - Prezes Polskiego Towarzystwa Rybackiego, Jerzy Czyżak - Prezes Oddz. Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Rybackiego, dr Mirosław Kuczyński z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bielsku-Białej, Izabela Handwerker - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej, dr inż. Wojciech Andrzejewski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; Redaktor Naczelny „Przeglądu Rybackiego”, ks. Grzegorz Czaja - Kapelan Rybaków.

Pierwszy dzień konferencji odbył się w Dolinie Baryczy, uczestnicy wzięli udział w wycieczce foto-safari meleksami po Stawach Milickich, podczas której podziwiali piękne krajobrazy tego największego w Europie kompleksu stawów rybnych oraz wysłuchali interesujących prelekcji na rybackie tematy. W programie wycieczki znalazły się również: zwiedzanie Muzeum Tradycji Rybackiej w Miliczu z przewodnikiem oraz degustacja potraw rybnych w „Gospodzie 8 Ryb”.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od licznych prelekcji na aktualne tematy rybackie:
„Praktyczne aspekty nowej perspektywy finansowej 2021-2027” oraz „Informację nt. elektronicznego składania wniosków do ARiMR” przedstawił Adam Sudyk z MRiRW,
„Sprawę pozwoleń wodno-prawnych” omówiła dr Anna Wiśniewska, Dyrektor Departamentu Usług Wodnych z PGW Wody Polskie,
„Wybrane aspekty dobrostanu ryb” oraz „Zmiany rynku karpia w Polsce” przedstawił dr inżAndrzej Lirski, Prezes Polskiego Towarzystwa Rybackiego,
„Inwazja obcych w rybactwie, o tym się nie mówi” to temat, który zreferował dr inż. Wojciech Andrzejewski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Następnie uczestnicy przejechali autokarami do ZOO we Wrocławiu, gdzie wysłuchali prelekcji pt. 
„Prawa i obowiązki hodowcy w trakcie kontroli weterynaryjnej”, przedstawionej przez Panią Izabelę Handwerker, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bielsku-Białej oraz
 „Czy nawożenie stawów jest możliwe i potrzebne” - wykład dr Mirosława Kuczyńskiego z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bielsku-Białej.

 

Po zakończeniu części prelekcyjnej uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia wrocławskiego ZOO z jego licznymi atrakcjami. Największym powodzeniem cieszyły się obiekty z rybami, jak „Oceanarium” oraz „Odrarium”.  

Po powrocie z wycieczki p. Marek Trzcieliński - Prezes Związku Producentów Ryb otworzył część oficjalną. Po krótkim przemówieniu, Prezes ZPRyb wraz z Wiceprezesami Związku, Panami: Lechem Staniszewskim i Bogusławem Więckiem przystąpił do uhonorowania 
Złotą Odznaką Honorową ZPRyb „Za zasługi dla rybactwa” wraz z legitymacją tych osób, których działalność na rzecz rybactwa zaznaczyła się w sposób szczególny.

Odznakę otrzymali Państwo:
   • dr Anna Wiśniewska – Dyrektor Departamentu Usług Wodnych w PGW Wody Polskie,
   • prof. IRS dr hab. inż. Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke – Wicedyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie ds. Naukowych,
   • Mateusz Bukowski – Dyrektor  Wielkopolskiego OR ARiMR,
   • Inga Demianiuk-Ozga – Prezes LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”,
   • Jakub Roszuk – Przewodniczący Zespołu ds. Śródlądowej Gospodarki Rybackiej i Wędkarskiej przy MRiRW,
   • dr Mirosław Kuczyński - z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bielsku-Białej,

   • dr inż. Wojciech Andrzejewski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; Redaktor Naczelny „Przeglądu Rybackiego”
oraz członkowie Związku Producentów Ryb, Państwo:
   • Wanda Lik,
   • Jan Basztabin,
   • Jacek Pakuła,
   • Paweł Wołoszyn.


Następnie Pan Jakub Roszuk - Przewodniczący Zespołu ds. Śródlądowej Gospodarki Rybackiej i Wędkarskiej przy MRiRW, w imieniu własnym oraz Pana Krzysztofa Ciecióry, Podsekretarza Stanu w MRiRW wręczył Prezesowi Związku, Panu Markowi
Trzcielińskiemu dyplom z podziękowaniem m.in. za owocną współpracę oraz działanie na rzecz środowiska rybackiego, za zaangażowanie w pracę Zespołu i merytoryczny wkład, a także za konstruktywne wnioski.

Trzeciego dnia konferencji miejsce miało podsumowanie. Uczestnicy sformułowali wnioski z konferencji oraz złożyli podziękowania organizatorom..


Konferencję sfinansowano z środków PO Rybactwo i Morze.

 

Autorzy zdjęć: W. Andrzejewski, A. Frankowska.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja finansowana w ramach działania Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki zapewniający inwestycje w zrównoważone rybołówstwo Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" , współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij