dzialania
zasady
cele
zgłoszone sołectwa
do pobrania
jesteś w serwisie nasza.barycz.pl: działania , Aktywne Sołectwo - zgłoszone sołectwa
 

24 sołectwa z Doliny Baryczy rozpoczęły rywalizację o tytuł najaktywniejszego w roku 2012.
01 marca 2012

24 sołectwa z Doliny Baryczy rozpoczęły rywalizację o tytuł Najaktywniejszego Sołectwa w rokju 2012 w ramach III edycji Konkursu. 

Już po raz trzeci Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, w ramach funkcjonowania Lokalnej Grypy Działania, organizuje konkurs na „Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy”.

Do III edycji konkursu, do której termin zgłoszeń upłynął 29 lutego br., wpłynęły 24 zgłoszenia, z czego:

* 6 to sołectwa,  które uczestniczą w Konkursie od pierwszej edycji (Jankowa, Ruda Sułowska, Moszyce, Chełstów, Korzeńsko, Łazy)

* 12 to sołectwa,  które uczestniczą w Konkursie od drugiej edycji (Pakosławsko, Ujazd, Dziadkowo, Góry, Ruda Milicka, Nowy Zamek, Duchowo, Gądkowice, Granowiec, Chojnik, Bukowinka, Pierstnica)

* 6 sołectw to debiutanci (Godnowa, Stawiec, Kaszowo, Nabyszyce, Chynowa, Ruda Żmigrodzka).

 

Zgłoszone sołectwa z podziałem na gminy Doliny Baryczy:

Z gminy Cieszków: Pakosławsko, Ujazd, Dziadkowo, Góry, Jankowa
Z gminy Krośnice: Łazy, Pierstnica
Z gminy Milicz: Godnowa, Ruda Milicka, Stawiec, Nowy Zamek, Duchowo, Kaszowo, Ruda Sułowska, Gądkowice
Z gminy Przygodzice: Chynowa
Z gminy Odolanów: Nabyszyce
Z gminy Sośnie: Granowiec i Chojnik
Z gminy Twardogóra: Moszyce, Chełstów i Bukowinka
Z gminy Żmigród: Korzeńsko i Ruda Żmigrodzka

Celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich Doliny Baryczy, wchodzących w skład Partnerstwa, tj. Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra, Żmigród, do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju własnych miejscowości, w szczególności poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci i dorosłych mieszkańców wsi, tworzenie i dbanie o wspólne miejsca wypoczynku i rekreacji, budowanie oferty tematycznej wsi (również w celach komercyjnych), kultywowanie tradycji i obyczajów lokalnych, wspólne dbanie o ład przestrzenny, zachowanie krajobrazu architektonicznego i przyrodniczego a także zakładania lokalnych stowarzyszeń i samodzielne pozyskiwanie środków na działalność z rożnych dostępnych funduszy, zarówno poprzez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” (np. „Działaj Lokalnie”, „Małe Projekty”) jak i środków krajowych czy nawet unijnych.

Konkurs polega na rzetelnym prowadzeniu dokumentacji sołectwa w internecie - każda wieś winna szczegółowo i wszechstronnie zinwentaryzować i opisać swoją miejscowość oraz zadbać o systematyczne zamieszczanie aktualności dotyczących wydarzeń we wsi i codziennego życia jej mieszkańców, w specjalnie przygotowanym serwisie www.aktywni.barycz.pl, w ramach indywidualnej podstrony. Własną podstronę, jak i szkolenie z obsługi i redakcji serwisu, sołectwa otrzymują bezpłatnie i mogą z niej bezterminowo korzystać, wykorzystując do promocji miejscowości, nawet po zakończeniu konkursu.

10 sołectw, które będą najrzetelniej i najciekawiej prowadzić swój serwis, zostanie zakwalifikowanych do finału i będzie konkurować o tytuł najaktywniejszego sołectwa Doliny Baryczy w roku 2012. W finałowej ocenie komisja będzie się przyglądała sołectwom pod kątem następujących kryteriów: estetyka i dbałość o zachowanie i kształtowanie krajobrazu wiejskiego oraz ładu przestrzennego i architektonicznego, aktywność i partnerskie działanie wsi, realizacja projektów ze środków zewnętrznych, budowanie oferty tematycznej wsi skierowanej do mieszkańców i turystów, planowe i zaplanowane działanie, promocja sołectwa i działań oraz aktywne wykorzystanie oferty „Partnerstwa dla Doliny Baryczy”.

Organizator konkursu - Zarząd Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" - zaplanował cenne nagrody: dla laureata I miejsca nagrodę rzeczową o wartości do 5 tys. zł, II miejsca – 3000 zł i III miejsca – 2000 zł. Dodatkowo Organizator zaplanował wyróżnienia dla sołectw, których inicjatywy lokalne wyjątkowo spodobają się komisji lub dla indywidualnych osób redagujących serwisy, które w swojej pracy wykażą się wyjątkowym zaangażowaniem i kreatywnością. Nagrody zwycięzcy wybiorą sami. Dodatkowo w trakcie trwania konkursu, a więc praktycznie przez cały 2012 roku, zaplanowane zostały interesujące szkolenia, warsztaty, spotkania i wyjazdy studyjne, dzięki którym liderzy wiejscy będą mogli lepiej się zintegrować, zwiększyć swoje kwalifikacje i umiejętności i jeszcze skuteczniej działać na rzecz swoich wsi.

W dotychczasowych dwóch edycjach konkursu udział wzięło łącznie 42 sołectwa z terenu wszystkich 8 gmin Partnerstwa. W I edycji (12 uczestników) zwyciężyły Przygodziczki a w II (30 uczestników) najlepsza okazała się Potasznia. Zwycięzcy kolejnych edycji uzyskują miano Najaktywniejszego Sołectwa w Dolinie Baryczy a swoje działania mają okazję zaprezentować na uroczystej Gali Konkursu.

Gala Podsumowująca II edycję Konkursu (rok 2011) odbędzie się w zwycięskim sołectwie Potasznia już 21 kwietnia 2012.

Program Gali Podsumowującej II Konkurs na „Najaktywniejsze sołectwo w Dolinie Baryczy”:

13.30- 14.30 przygotowanie stoisk nagrodzonych i wyróżnionych sołectw.

14.30 - oficjalne rozpoczęcie Gali podsumowującej II Konkurs na „Najaktywniejsze sołectwo w Dolinie Baryczy” 2011, gospodarze i organizatorzy konkursu, zaproszeni goście.

* przedstawienie idei Konkursu

* prezentacja laureatów - Najaktywniejszych Sołectw w Dolinie Baryczy 2011 - Potasznia, Ruda Milicka, Chojnik

* wręczenie nagród sołectwom.

15.30 Inspiracje i dobre praktyki - narzędzia wsparcia aktywności lokalnej w Dolinie Baryczy

* Działaj Lokalnie – 5 lat w Dolinie Baryczy – podziękowanie Darczyńcom, prezentacja wybranych projektów

* PROW 2007 – 2013 w Dolinie Baryczy (Małe Projekty, Odnowa i Rozwój Wsi)

* Regionalne Programy Odnowy Wsi.

17.00 – coś dla ciała i duszy, występ i plenerowy poczęstunek

18.00 – zaproszenie do zabawy tanecznej

 

Do udziału w Gali zapraszają aktywni mieszkańcy Potaszni, burmistrz Gminy Milicz oraz Zarząd Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy".

 

Konkurs na „Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy” jest organizowany przez „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w ramach działania „Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja PROW 2007-2013”, dofinansowanego z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013.

(działania, Aktywne Sołectwo zgłoszone sołectwa )
  1. 24 sołectwa z Doliny Baryczy rozpoczęły rywalizację o tytuł najaktywniejszego w roku 2012.
  2. 30 sołectw z całej Doliny Baryczy będzie konkurowało o tytuł Najaktywniejszego Sołectwa 2011!
  Copyright© 2009 LGD | Projekt graficzny Iffka | Oprogramowanie: TERRA   strona główna | wiadomości | co robimy | szkolenia | leader | LGD i partnerzy | Dolina Baryczy poleca
  inne serwisy naszych organizacji: Dni Karpia | Smaczny Karp | Działaj Lokanie w Dolinie Baryczy | Aktywne Sołectwa | Dolina Baryczy Poleca |
barycz.pl | Zielona Brama |
logos Unia Europejska, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
logos Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki zapewniający inwestycje w zrównoważone rybołówstwo Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy" , współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
partnerskie samorządy: logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo