AKTUALNOŚCI

12 września 2014
Z kamerą w Dolinie Baryczy - program "Lider"

W dniach 26-27 sierpnia w Dolinie Baryczy gościliśmy telewizyjną ekipę TVP Katowice, która realizowała na naszym terenie cykliczny odcinek programu „Lider” dla Telewizji Polskiej.

 

mala fotka

W dniach 26-27 sierpnia w Dolinie Baryczy gościliśmy telewizyjną ekipę TVP Katowice, która realizowała na naszym terenie cykliczny odcinek programu „Lider” dla Telewizji Polskiej.

Dwudniowa wizyta obfitowała w spotkania w różnych miejscach Doliny Baryczy, które powstały lub zostały odmienione poprzez realizację projektów dofinansowanych w ramach działalności Lokalnej Grupy Działania i Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.
 
Telewizja rozpoczynając swoją podróż w gminie Krośnice, poznała ofertę Ośrodka Edukacji Ekologicznej posiadacza znaku „Dolina Baryczy Poleca”. A także zapoznała się z projektami, które zostały zrealizowane w ramach  wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (OiRW, MP, 4.1.1). Ekipa telewizyjna miała okazję przejechać się Krośnicka Koleją Wąskotorową, a także porozmawiać z Iwoną Grobelną – dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krośnicach na temat działań edukacyjnych oraz współpracy podmiotów objętych Znakiem „Dolina Baryczy Poleca”.
 
Następie przedstawiona została oferta podmiotu oferującego liczne usługi turystyczne, takie jak: wynajem kajaków, naukę jazdy konnej, przewodnictwo po regionie. Gospodarstwo Hanny i Romualda Jankowskich jest posiadaczem Znaku „Dolina Baryczy Poleca”, a także włączyło się w Dni Karpia organizując spływ kajakowy. Podmiot ten, pozyskał środki z PROW w ramach działania Małe Projekty oraz stworzył usługi noclegowe w ramach PO RYBY - środka 4.1.3. Ekipa telewizyjna miała okazję skorzystać z przejażdżki bryczką, a także przepłynąć kajakiem Barycz, poznając w ten sposób leśne i wodne tereny Doliny Baryczy.
 
Po spływie kajakowym redaktorzy poznali ofertę Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej - podmiotu zarządzającego milickim zalewem – obiektem powstałym jako rezultat projektów zrealizowanych w ramach PO RYBY środka 4.1.1 oraz PROW i działania Małe Projekty. Ofertę milickiego zalewy przedstawił reporterom Prezes Fundacji – Michał Gołąb. W restauracji „Nad Zalewem” ekipa telewizyjna miała okazję spróbować karpia milickiego, podanego przez Szefa Kuchni Pawła Stelmacha w nietypowy sposób – na musie z korzenia pietruszki. Przepis został przedstawiony na szkoleniach dla lokalnej gastronomii organizującej kolacje rybne w ramach Dni Karpia 2014, zorganizowanych przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.
 
Na koniec redaktorzy odwiedzili Rudę Milicką – sołectwo, które tworząc swoją ofertę turystyczną bazuje na walorach przyrodniczych regionu. Sołectwo uczestniczy także w Konkursie na „Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy”.
 
Podczas całej wizyty telewizyjnej ekipie towarzyszyła Inga Demianiuk – Ozga Prezes Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, która przedstawiła specyfikę działania Lokalnej Grupy Działania, Lokalnej Grupy Rybackiej oraz Ośrodka Działaj Lokalnie. Prezes mówiła o trójsektorowości partnerstwa, udziale i rolach partnerów w poszczególnych działaniach, w tym także działaniach aktywizacyjnych – systemie „Dolina Baryczy Poleca” oraz organizowanych we wrześniu i październiku Dniach Karpia.
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja finansowana w ramach działania Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki zapewniający inwestycje w zrównoważone rybołówstwo Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" , współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij